Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Tech Awards 2023 hyllar hjältar och innovatörer inom tech

Techbranschen vibrerar. Här samlas innovatörerna och de starka krafterna som påverkar, förändrar och lyfter traditionella sektorer – och banar väg för nya. Därför vill Foundry och TechSverige premiera personerna, företagen, organisationerna och initiativen genom den årliga utmärkelsen Tech Awards, med prisutdelning och fest.

I mars 2023 blir det mingel och party för att hylla hjältar inom tech och fira framgångarna med en prisutdelning i sex kategorier.

Välkommen till Tech Awards 2023!

Våra SEX priser

Tech50 – mest inflytelserika inom tech

De engagerar, utbildar, inspirerar och finansierar. Genom olika insatser bidrar de starkt till utvecklingen och synliggörandet av tech och digitaliseringens möjligheter.

Från ledarna, förebilderna och makthavarna, till eldsjälarna och pionjärerna. TECH50 är Sveriges viktigaste lista över de mest inflytelserika människorna inom tech 2023!

Årets hållbarhets­pris – Sustainability in Tech Award

Techbranschens hjältar. Genom sitt agerande bidrar de till en positiv hållbar utveckling för medarbetare, organisationen, branschen, näringslivet och samhället i stort.

Årets hållbarhetspris delas ut till den organisation eller det företag inom techbranschen som genom sitt agerande bidragit till en positiv hållbar utveckling.

Årets mest värdefulla anväNdning av tech – Best Use of Tech Award

Föregångare och förebilder, som använder teknik och innovation för att skapa förändring. Genom sina insatser löser de problem och gör stor skillnad för branschen de verkar i och för samhället.

Årets mest värdefulla användning av tech delas ut till främsta initiativ/projekt eller företag/organisation inom olika branscher, som genom användningen av teknik och innovation på ett föredömligt sätt bidrar till att lösa ett behov eller problem som har stor inverkan på en marknad, sektor eller samhället i stort.

Årets Techföretag – Tech Business Award

Nytänkare som utmanar det invanda. Företag som ser tech och digitalisering som ett utmärkt medel för att få människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential.

Årets techföretag är TechSveriges specialpris som går till ett ansvarsfullt företag som värnar om medarbetare och miljö, har en positiv tillväxt och kan påvisa mätbara resultat.

Årets kompetenspris – Tech Skills & Talent Award

De attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och bidrar till att stärka hela techsektorns tillgång till rätt kompetens. Företagen och organisationerna som ser vikten av att attrahera rätt människor till en sektor under explosiv frammarsch.

Årets kompetenspris belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

Årets säkerhetspris – Security Tech Award

Techbranschens och samhällets skyddsänglar. Genom sitt agerande bidrar de till att främja säkerheten för och tilliten bland medborgare, konsumenter, näringslivet, offentlig sektor eller säkra det digitala samhället i stort.

Årets säkerhetspris delas ut till det företag, den organisation, det initiativ eller den person som i techbranschen, eller inom sitt område, har bidragit till att främja säkerheten och tilliten kopplat till den digitala utvecklingen.

”Tech är en del av samhällets grundläggande infrastruktur och redan basen i det mesta vi tar oss för”

Johanna Giorgi, Chief Sustainability Officer på AddSecure, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

”Techbranschen kan bidra till att skapa nya möjligheter när världen förändras”

Mattias Höjer, professor i miljöstrategier och framtidsstudier, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

”Viktigt att lyfta branschen för att inspirera fler till att välja tech”

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

”TECH AWARDS BIDRAR TILL ATT VISA OMVÄRLDEN DEN VIKTIGA ROLL BRANSCHEN SPELAR”

Per Schlingmann, entreprenör, författare och föreläsare, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden. (Foto: Roy Rossovich)