Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

De kan vinna priset för Årets mest värdefulla användning av tech

Ditt ECPAT/Säker uppladdning (Sticky Beat och ECPAT)

Sticky Beat och ECPAT Sverige har ingått ett unikt samarbete som hittills hjälpt till med nedtagning av tusentals bilder och filmer, som kränker barn sexuellt och som sprids utom deras kontroll på nätet. Sticky Beat och ECPAT har tillsammans skapat ett säkert krypterat och anonymiserat uppladdningsverktyg som ger barn möjligheten att skicka in sexuellt kränkande bilder som sprids på internet, där bilderna tas ner med hjälp av en kombination av avancerad teknik och internationellt samarbete.

Tack vare uppladdningsverktyget har ECPAT nu möjlighet att på ett enkelt, snabbt och inte minst tryggt sätt hjälpa barn och unga att ta ner sexuellt kränkande bilder och filmer från nätet. Sticky Beat har möjliggjort att en komplicerad teknik som end-to-end kryptering är lättillgänglig och lättförståelig för användarna och överföringen är säker för alla parter. Att kunna ta ner bilder och filmer som spridits leder till ökad psykisk hälsa och en möjlighet att bearbeta övergreppet som barnet utsatts för.

BUP Skåne Online (BUP Region Skåne och Innovation Skåne)

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne) har tillsammans med ISAB (Innovation Skåne) skapat en invånartjänst, där de erbjuder anonym chatt, filmer och texter kring psykisk hälsa och egenvård. Tjänsten är utvecklad tillsammans med barn och ungdomar, digitalt infödda, från högstadie- och gymnasieskolor i Skåne och målgruppen är barn under 18 år.

BUP Online har tagit stort ansvar för att bana vägen för barnkonventionen i praktiken genom att bygga en invånartjänst tillsammans med regionens ungdomar som stöttar sårbara unga att söka hjälp och få råd och stöd i tid. Tjänstedesign med barnrättsperspektiv är ledorden.

Snabb, innovativ och agil framtagning av nationellt Covid-bevis (DIGG med flera)

På regeringens uppdrag ledde DIGG utvecklingen, i samverkan med bl. a E-hälsomyndigheten (som idag ansvarar för tjänsten), som på rekordtid tog fram tjänsten Covidbevis.se med digitala bevis om vaccination, test och tillfrisknande.

Fram till slutet på 2022 utfärdades över 18 miljoner covidbevis, (varav 17,4 är vaccinationsbevis, 700 000 testbevis och ett tiotusental tillfrisknandebevis.) Över 6,4 miljoner enskilda individer har tagit ut ett digitalt covidbevis i Sverige. Lösningen utvecklades också med verifieringsappar för att få tillträde till evenemang under en period som annat hade varit stängd för publikevent. Projektet visar att det går att skapa komplexa, stora och användarvänliga tjänster på kort tid. Flera av komponenterna och processerna kan på något sätt återanvändas eller vidareutvecklas, exempelvis i andra invånartjänster

GPT-SW3 (AI Sweden med partners)

AI Sweden utvecklar tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken och i första hand svenska. GPT-SW3 är den första verkligt storskaliga generativa språkmodellen för svenska språket. Baserat på samma tekniska principer som den mycket omdiskuterade GPT-3 kommer GPT-SW3 att hjälpa svenska organisationer att bygga språkapplikationer som aldrig tidigare varit möjliga.

Bearbetning av text (Natural Language Processing, NLP) är en nyckel för många uppgifter och ligger till grund för en rad AI-tillämpningar, inte minst inom offentlig sektor kan användningen av språkmodeller skapa ett enormt värde.

ÅRETS MEST VÄRDEFULLA ANVÄNDNING AV TECH – BEST USE OF TECH AWARD

Föregångare och förebilder, som använder teknik och innovation för att skapa förändring. Genom sina insatser löser de problem och gör stor skillnad för branschen de verkar i och för samhället.

Årets mest värdefulla användning av tech delas ut till främsta initiativ/projekt eller företag/organisation inom olika branscher, som genom användningen av teknik och  innovation på ett föredömligt sätt bidrar till att lösa ett behov eller problem som har stor inverkan på en marknad, sektor eller samhället i stort.

Priset kan belöna:

 • En innovation och/eller användning av tech som har lett till extraordinära resultat och varit en föregångare för förändring.

Juryns bedömning utgår från:

 • Det specifika resultatet utifrån användningen av tech.
 • Graden av unicitet och innovation i användningen av tech.
 • Potentialen för bredare tillämpning och möjligheterna till skalbarhet.

  Boka din biljett idag

  Säkra din plats nu.

  Vem vann förra året?

  Best Use of Tech Award 2022 gick till Amido – Smart passage för SOS Alarm.

  Juryns motivering: ”När tech är som bäst är värdet ovärderligt! Med sin smarta, sömlösa teknik visar vinnaren av Årets mest värdefulla användning av tech hur en digital lösning kan göra verklig skillnad när den behövs som mest. Företaget har framgångsrikt effektiviserat en viktig samhälls­funktion och löser en komplex utmaning på ett elegant och enkelt sätt – som spar värdefulla minuter, förenklar arbete och ytterst räddar liv. I tider av osäkerhet kan det kännas tryggt att låsa om sig. Men det finns några som vi alltid vill kunna släppa in. Ibland är det riktigt bråttom. När larmet går och varje sekund räknas ersätter vinnaren brandyxan med digitala nycklar så att räddnings­personal kan ta sig in snabbt och undsätta.”