Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Johanna Giorgi: ”Tech är en del av samhällets grundläggande infrastruktur och utgör redan basen i det mesta vi tar oss för”

Johanna Giorgi, Chief Sustainability Officer på företaget AddSecure ingår i den jury som ska utse vinnarna i Tech Awards Sweden. Ta del av hennes tankar om juryarbetet och utmärkelsen Årets Hållbarhetspris.

Johanna Giorgi, Chief Sustainability Officer på Addsecure, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

Hur känner du inför juryuppdraget i Tech Awards Sweden?
– Svårt att säga något annat än att det ska bli kul och spännande! Jag ser verkligen fram emot att bli både överraskad och imponerad.

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?
– Tech är en del av samhällets grundläggande infrastruktur och utgör redan basen i det mesta vi tar oss för. Det är svårt att tänka sig en vardag utan tech, och än svårare att se en framtid där tech inte utgör en av de grundläggande byggstenarna.

Varför är det viktigt att lyfta just hållbarhet som kategori i Tech Awards Sweden?
– Just för att tech har en sådan genomgripande betydelse för samhällsutvecklingen! Tech är å ena sidan en förutsättning för att få till den omvandling av produktion och konsumtion som vi har allt kortare tid på oss att få genomslag för. Å andra sidan så är det viktigt att vi vågar se på tech och det digitala samhället med självkritiska ögon och lyfta de utmaningar som tekniken också för med sig i form av till exempel resursanvändning och informationssäkerhet.

Ulrika Lindstrand

Johanna Giorgi, Chief Sustainability Officer på AddSecure, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.