Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Judith Wolst: ”Tekniken blir en allt viktigare komponent i samhället då den allt mer avgör ett lands konkurrenskraft”

Judith Wolst är entreprenör, digital rådgivare och författare. Hon har arbetat med digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av digitalt arbete både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Judith är trendspanaren som löpande skriver rapporter på temat hållbarhet, digitalisering och framtidens teknologier med bland annat AI, blockkedjor och 3D-skrivare i fokus. Hon medverkar även i svensk media som digital expert.

Judith Wolst, entreprenör, digital rådgivare och författare, talar på Tech Awards Sweden 2023.

Vad ska du prata om under Tech Awards?

– Jag ska blicka mot framtiden och välja ut några av de trender som med stor sannolikhet kommer att forma den. På Tech Awards är vi ju en samling människor som är insatta i teknikfrågor och jag hoppas att i den kontexten kunna bidra med några nya inspel.

Vilka topp 3 tekniktrender tycker du att man ska hålla ögonen på 2023?

– 2022 var ju ett imponerande år för artificiell intelligens, framför allt inom det vi kallar Generativ AI, med omtalade exempel som ChatGPT, DALL·E och Midjourney. Det vi också har sett, men som det inte talas lika mycket om, är att AI har hjälpt oss att nå imponerande vetenskapliga genombrott. 2023 och framåt lär vi se att AI fortsatt ger oss superkrafter när det kommer till innovation inom alla typer av områden såsom medicin, hälsa och grön omställning.

– Ett annat område som håller på att ta fart kopplat till AI är vad man kan kalla för ”radikal transparens”, där AI i kombination med satellitbilder idag kan kartlägga utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan. Bland annat jobbar både NASA och FN med att kartlägga utsläppen av dessa gaser som fram tills nu varit svåra att mäta. Under 2023 kommer vi att se att information om fler utsläpp öppnas upp och blir tillgänglig för alla. En kraft som gör att det kommer bli svårare för både företag och länder att ducka för ansvar och strunta i att leva upp till sina mål och löften.

– Den tredje spaningen får bli lite mer lättsam, låt oss kalla den ”anti-metaverse”. Nej, inte i betydelsen att jag är emot ett tredimensionellt internet med AR & VR som bas. Snarare såhär; ja, vi kommer allt mer att leva i virtuella världar och i form av avatarer, framför allt inom spelvärlden och för att koppla av. Men, inte inom alla aspekter och inte hela tiden. Vi kommer säkert att ha en hel del affärsmöten via plattformar som Microsofts Mesh, men samtidigt gäller logiken ”ju mer digitala vi blir, desto mer ökar värdet på det rent mänskliga”. Värdet för att ses på en kaffe IRL kommer att öka. Och vi kommer allt mer att sluta använda begrepp som “metaverse” då det tredimensionella blir en allt mer naturlig del av våra digitala liv.

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?

– När vi säger ”techbransch” tänker vi framför allt på startups och framåtlutade företag som använder teknik för att innovera. Det vi ser just nu är att tekniken spelar en allt viktigare roll inom tunga industrier i och med övergången till grönt stål, hållbart cement, grön energi osv. Tekniken håller också på att bli en allt viktigare komponent i samhället då den allt mer kommer att avgöra ett lands konkurrenskraft och hur vi löser de stora samhällsutmaningarna. Satsningar på nya teknologier kommer att avgöra ifall vi som land lyckas med att garantera säker vård, omsorg och utbildning till alla. Hur väl vi lyckas upprätthålla vår nationella säkerhet och försvaret. Och så vidare. Teknikbransch går mot att innefatta betydligt fler områden och ja, tekniken kan hjälpa oss att skapa både ett grönare och mer inkluderande samhälle. Men, det kommer inte att ske av sig självt. Vi behöver aktivt arbeta för att tech på olika sätt gynnar oss.

– Ett avslutande tillägg: om nu en rad teknikbolag stramar åt sina verksamheter, kommer andra typer av aktörer behöva teknikkompetens framåt. Tech kommer under 2023 allt mer flytta in i just tunga industrier och hos olika samhällsaktörer.

Ulrika Lindstrand

Judith Wolst, entreprenör, digital rådgivare och författare, talar på Tech Awards Sweden 2023.