Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Mattias Höjer: ”Techbranschen kan bidra till att skapa nya möjligheter när världen förändras”

Mattias Höjer, professor i miljöstrategier och framtidsstudier vid KTH, ingår i den jury som ska utse vinnarna i Tech Awards Sweden.

Mattias Höjer, professor i miljöstrategier och framtidsstudier vid KTH,, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden. Foto: Fredrik Persson

Hur känner du inför juryuppdraget i Tech Awards Sweden?
– Först och främst en känsla av nyfikenhet – vilka bidrag kommer vi i juryn att få granska? Vilka frågor är det som engagerar techbranchen och hur har de nominerade tagit sig an dem? Jag ser också fram emot diskussionerna i juryn där våra olika perspektiv kommer att brytas mot varandra på ett sätt som jag tror blir lärorikt.

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?
– Techbranchen kan bidra till den omställning av samhället som just nu drivs fram av klimatkrisen. Ibland kan den bidra till att skapa nya möjligheter när världen förändras. Men den kan också försena och fördjupa kriser genom att konservera vår nuvarande höga resursanvändning.

Vad har du för förväntningar på de nominerade bidragen?
– Förväntningarna har att göra med känslan inför uppdraget – på vilket sätt kommer min nyfikenhet att stillas? Jag kommer att få lära mig nya saker och få ta del av idéer och ambitioner inom för mig nya områden. Jag förväntar mig att bli överraskad.

Ulrika Lindstrand

Mattias Höjer, professor i miljöstrategier och framtidsstudier vid KTH, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden. Foto: Fredrik Persson