Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Niklas Laninge: ”jag tror att branschen i stort börjar inse att etik och moral är frågor som måste prioriteras högre”

Niklas Laninge är psykolog och VD för konsultbolaget Nordic Behaviour Group. I över tio år har han hjälpt organisationer att skapa storskalig beteendeförändring, bland annat genom psykologi och teknik. Han har drivit två egna mjukvarubolag som utvecklat tjänster inom psykiatri och utbildning och skrivit tre böcker om tillämpad beteendevetenskap.

Nikals Laninge, psykolog och vd för Nordic Behaviour Group, talar på Tech Awards Sweden 2023.

Vad ska du prata om under Tech Awards?

– Jag ska prata om problemlösning och människors förkärlek att lösa problem utan en gedigen förståelse för användarbeteenden ens lösning är tänkt att påverka. Sen får deltagarna bekanta sig med den bästa modellen som finns för att få en systematisk förståelse för varför viktiga användarbeteenden uteblir.

Vilka tror du är de främsta utmaningarna som företag kommer vända sig till er för under 2023?

– Startups kommer ha ännu mer press på sig att testa sina hypoteser och snabbare förstå hur de etablerar viktiga kundbeteenden. Här kommer vi nog tyvärr att få laga efter läge och försöka leverera mer värde på kortare tid och utifrån en mindre budget än vi vant oss med då dessa bolag varit relativt välfinansierade tidigare.

– För mer etablerade teknikbolag så satsar jag hårt på att fler får förståelsen för att de är i beteendebranschen, men att de hittills arbetat utifrån suboptimala metoder, om ens några. Retention, kundanskaffning, onboarding etc är alla utmaningar som handlar om beteenden så under 2023 kommer fler att förstå att den här typen av utmaningar kräver experter på beteende. Kanske lite mer av en förhoppning från min sida men trenden finns ändå där någonstans.

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?

– På samma sätt som vår bostad och matbutiken formar våra beteenden så formar digitala gränssnitt våra beteenden. Människor har så klart en egen agens men min erfarenhet av att ha arbetat med storskalig beteendeförändring i över 10 år är att vare sig vi vill eller inte så styr ofta gränssnitt våra beteenden mer än vår uttalade intention.

– Att designa gränssnitt som används av många människor kommer således med ett stort ansvar. Globalt har vi sett hur teknikjättar vägrat ta detta ansvar, men jag tror att branschen i stort börjar inse att etik och moral är frågor som måste prioriteras högre, om inte annat för att undvika den typ av böter som exempelvis Meta fått nyligen.

Ulrika Lindstrand

Niklas Laninge, psykolog och vd för Nordic Behaviour Group, talar på Tech Awards Sweden 2023.