STHLM · 22 mars 2022

Årets säkerhetspris – Security Tech Award

Techbranschens och samhällets skyddsänglar. Genom sitt agerande bidrar de till attfrämja säkerheten för och tilliten bland medborgare, konsumenter, näringslivet, offentlig sektor eller säkra det digitala samhället i stort.

Årets säkerhetspris delas ut till det företag, den organisation, det initiativ eller den person som i techbranschen, eller inom sitt område, har bidragit till att främja säkerheten och tilliten kopplat till den digitala utvecklingen.

Priset kan belöna:

  • Ett företag, en organisation, ett initiativ eller en person i techbranschen, eller inom sitt område, som med sitt arbete tydligt bidragit till att främja säkerheten och tilliten bland medborgare, konsumenter, näringslivet, offentlig sektor eller till att säkra det digitala samhället i stort.

Juryns bedömning utgår från:

  • Graden av nytänkande och innovation i säkerhetsarbetet.
  • Potentialen för bredare tillämpning och möjligheterna till skalbarhet.
Årets säkerhetspris sponsras av Orange Cyberdefense.

Orange Cyberdefenseär den enhet inom Orange-gruppen som arbetar dedicerat med cybersäkerhet. Som den ledande leverantören av säkerhetstjänster, med fler än 8 000 kunder över hela världen, strävar vi efter att bygga ett säkrare digitalt samhälle. Vi drar nytta av research och insamlad hotintelligens, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder expertis om aktuella och kommande hot. Med över 25 års erfarenhet av informations­säkerhet, fler än 2 500 experter och analytiker, 18 SOC och 14 CyberSOC över hela världen, kan vi bemöta våra kunders globala och lokala utmaningar. Vi skyddar dem genom hela hotets livscykel, i fler än 160 länder.

https://orangecyberdefense.com/se/

De kan få årets säkerhetspris

Freja E-id

reja E-id är en digital plånbok och id-handling i ett – som inte är kopplad till en bank. En bredare och bankoberoende version av Bank-id som innehåller din elektroniska identitet med en statligt godkänd e-legitimation, vaccinationsbevis med mera. Användare kan identifiera sig, bevisa sin ålder, signera kontrakt och samtycke digitalt och ha koll på personliga data som delas. Allt på ett sätt som är säkert, enkelt och kostnadsfritt att använda.

Även medborgare med skyddad identitet eller som saknar bankkonto har med Freja E-id möjlighet att legitimera sig digitalt, vilket är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt.

Freja E-id är ur flera perspektiv en central del i att skapa en högre robusthet i samhället genom att erbjuda ytterligare att alternativ till Bank-id, som annars riskerar att bi en ”single point of failure”.

Nimblr – Nimblr Security Awareness

Nimblr kombinerar interaktiva utbildningar om it-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar, och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten i ett kontinuerligt utbildningsprogram. Genom en enkel konfiguration laddas Nimblrs system med kundspecifika data som automatiskt anpassar utbildningsmaterial och simuleringar till varje organisations specifika it-miljö. Under de senaste 12 månaderna har Nimblr, genom sitt onlinebaserade utbildningsprogram, stärkt säkerhetsmedvetandet och kunskapsnivån hos mer än 500 företag och organisationer i Sverige.

Cyberhot är ett växande problem som det senaste året ställt till stor skada, både för privat och offentlig verksamhet. Många av dessa cyberhot utnyttjar okunskap och bristande säkerhetsmedvetande hos it-användare. Nimblr har gjort det enkelt, tillgängligt och effektivt öka säkerhetsmedvetandet för alla typer av verksamheter, och därigenom minska risken för fullbordade attacker.

Recorded Future – Prediktiv hotanalys

Stöldskyddsföreningen har sedan 2018 drivit ett omfattande arbete med att stödja allmänheten och företag i frågan om skydd mot digitala brott som intrång, bedrägeriförsök och informationsstöld. På kort tid har man samlat flera aktörer, som Polismyndigheten, MSB, Internetstiftelsen, Bankföreningen, flera bolag i försäkringsbranschen med flera, i syfte att gemensamt bistå med praktiskt stöd till sina målgrupper i fråga om skydd mot digitala brott.

Den primära kanalen är informationssajten Säkerhetskollen.se, med lättillgänglig och välpaketerad konsumentupplysning kring databrottslighet. Utöver detta har man etablerat en mängd olika verksamheter, bland annat Nationellt kunskapscenter till skydd mot digitala brott, Digitala varningsgruppen och tjänsten Säkra samtal.

Stöldskyddsföreningen – Säkerhetskollen.se

Stöldskyddsföreningen har sedan 2018 drivit ett omfattande arbete med att stödja allmänheten och företag i frågan om skydd mot digitala brott som intrång, bedrägeriförsök och informationsstöld. På kort tid har man samlat flera aktörer, som Polismyndigheten, MSB, Internetstiftelsen, Bankföreningen, flera bolag i försäkringsbranschen med flera, i syfte att gemensamt bistå med praktiskt stöd till sina målgrupper i fråga om skydd mot digitala brott.

Den primära kanalen är informationssajten Säkerhetskollen.se, med lättillgänglig och välpaketerad konsumentupplysning kring databrottslighet. Utöver detta har man etablerat en mängd olika verksamheter, bland annat Nationellt kunskapscenter till skydd mot digitala brott, Digitala varningsgruppen och tjänsten Säkra samtal.

Unga Forskare och IBM – Är du säker? #290Cyber Security

Unga Forskare och IBM vill bidra till ett kunskapslyft inom it-säkerhet från tidig ålder – till långsiktigt gagn för såväl samhälle som enskilda organisationer. I samarbete med branschen och MSB syftar Är du Säker? #290CyberSecurity till att sprida kunskap till skolungdomar om säkert användande av internet, samt kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och FN:s globala mål. Ett annat mål är att bredda bilden av teknik och inspirera eleverna inom teknikområdet.

Skolor från mellanstadiet upp till gymnasiet erbjuds ta del av föreläsningar med en it-expert och undervisningsmaterial för att fördjupa sina kunskaper. Genom att lära unga hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de skapar bra lösenord för att skydda sig är tanken att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt läggs grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.

Xertified – XoT Technology

Xertified har patenterat en teknik för iot-säkerhet, som skyddar uppkopplad utrustning från attacker, med hjälp av PKI-baserade säkerhetsstandarder. I dag finns cirka 2 miljarder professionella uppkopplade enheter i drift i världen, från printrar och servrar till industrirobotar, röntgenapparater och samhällskritisk infrastruktur. Extremt få av dessa har kapacitet att stå emot intrång, felanvändning eller olika typer av cyberattacker. Med ett nytt sätt att se på cybersäkerhet, där man skyddar varje enhet inte nätet i sig, har Xertified patenterat och utvecklat en svensk lösning där även hårdvaran byggs i Sverige.

Hotet mot uppkopplad utrustning är ett växande problem som berör samhället, svensk industri, vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Xertified erbjuder en lika enkel som genial lösning och utmanar samtliga stora tillverkare inom nätverk och säkerhet.