Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

De kan få årets säkerhetspris 2023

Recorded Future

Recorded Future grundades 2009 av Staffan Truvé och Christopher Ahlberg från Chalmers i Göteborg, som patenterat en algoritm för avancerad webbanalys, baserat på maskininlärning och naturliga språk. Deras tjänster förutser och avvärjer hot på internet genom att skanna och automatiskt analysera stora datamängder ostrukturerad information i alla skrymslen och vrår på webben.

Företaget levererar underrättelsedata på internetskala för mer än 40 länders nationella försvar, företag och organisationer som vill bevara en fri, demokratisk värld. I en digital värld lämnar alla typer av cyberattacker digitala spår, men även digitala spår från de fysiska stridshandlingar som nu i Ukraina. Dessa spår plockar Recorded Futures maskiner och metoder upp, strukturerar och analyserar.

Recorded Future har byggt en digital tvilling av världen, från kärnan i form av nätverkstrafik, till kod till allt det innehåll som vi alla publicerar varje dag och efter 13 år är de världens största underrättelseföretag med 2,5 miljarder kronor i omsättning. Företaget har tagit tydlig ställning i kriget i Ukraina från dag ett och upplåter all sin teknik gratis till deras försvar. Företaget har svenska grundare, 150 personer stationerade i Göteborg och resterande (över 750 personer) runt om i världen.

Cybersecurity Academy (Unga Forskare och IBM)

Cybersecurity Academy (CSA) är ett initiativ som sprider kunskap om säkerhet online bland unga, samt väcker nyfikenhet och intresse för teknik och it. CSA är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM, med stöd från MSB.

Många lärare upplever att det är svårt att lyfta it-säkerhet i undervisningen om de saknar teknisk kunskap. Med CSA kan alla lärare, oavsett it-kunskap, arbeta med cybersäkerhet i klassrummet. I samarbete med företag inom it-branschen erbjuder CSA skolan föreläsningar med it-experter, samt undervisningsmaterial hela vägen genom grundskolan och gymnasiet. Eleverna lär sig om digitala spår, starka lösenord, hackerattacker, källkritik online och mycket mer. Stödet är kostnadsfritt för skolan och kopplas till läroplanen.

För att stärka it-säkerhet som fritidsintresse har CSA även lanserat Sveriges första lovskola inom cybersäkerhet, där deltagarna för tredje året i rad får lära sig om bland annat kryptering, programmering och cyberförsvar.

Säker som digital idag (Internetstiftelsen i samarbete med SeniorNet, Digidel, Polisen m fl)

Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det i kontakt med myndigheter, när vi betalar räkningar, umgås med nära och kära, eller när vi söker information och tar del av nyheter. Men var femte pensionär använder inte internet alls, och det finns en utbredd oro att bli lurad av bedragare i hela befolkningen. Dessutom upplever många svårigheter i att avgöra om information på nätet är sann är falsk. Sverige 2023 är alltså ett land där internet erbjuder stora möjligheter, men där oro och okunskap om hur det digitala fungerar är verkliga hinder.

Under temadagen Digitalidag arrangerade Internetstiftelsen ett halvdagsevent för äldre om både nyttan med att använda internet och hur man gör det på ett säkert sätt. Eventet, som sändes på Youtube, hade mer än 7000 tittare digitalt och fick betyget 4,6 av 5. Dessutom visades eventet på över 40 bibliotek runt om i Sverige.

Alla föreläsningar från eventet finns publicerade var och en för sig på Youtube och kan användas helt fritt för föreningar och privatpersoner. I samarbete med en rad olika aktörer säkerställs att kunskapen från eventet fortfarande når ut till dem som behöver den.

Alla samarbetspartners till Internetstiftelsen: SeniorNet Sweden, Digidel, Digiteket, PRO, Polisen, Kivra, Apoteket, Digitalidag och MIK Sverige-nätverket.

Årets säkerhetspris – Security Tech Award

Techbranschens och samhällets skyddsänglar. Genom sitt agerande bidrar de till att främja säkerheten för och tilliten bland medborgare, konsumenter, näringslivet, offentlig sektor eller säkra det digitala samhället i stort.

Årets säkerhetspris delas ut till det företag, den organisation, det initiativ eller den person som i techbranschen, eller inom sitt område, har bidragit till att främja säkerheten och tilliten kopplat till den digitala utvecklingen.

Priset kan belöna:

  • Ett företag, en organisation, ett initiativ eller en person i techbranschen, eller inom sitt område, som med sitt arbete tydligt bidragit till att främja säkerheten och tilliten bland medborgare, konsumenter, näringslivet, offentlig sektor eller till att säkra det digitala samhället i stort.

Juryns bedömning utgår från:

  • Graden av nytänkande och innovation i säkerhetsarbetet.
  • Potentialen för bredare tillämpning och möjligheterna till skalbarhet.

Boka din biljett idag

Säkra din plats nu.

Vem vann förra året?

2022 års säkerhetspris gick till Freja eID, E-legitimation.

Juryns motivering: ”I ett digitaliserat samhälle behöver systemen vara tillgängliga – men också säkra, robusta och redundanta. Att cybersäkerhet fått en allt viktigare och mer framträdande roll visar den senaste tidens utveckling med skrämmande tydlighet. Vinnaren av Årets säkerhetspris bidrar i högsta grad till det digitala samhällets säkerhet, robusthet och redundans. En bankoberoende e-legitimation säkerställer inkludering, då fler får tillgång till e-tjänster. Samtidigt minskar samhällsrisken förknippad med att en enskild dominant aktör blir en single point of failure för en viktig samhällstjänst. En digital plånbok och e-legitimation, som kan användas för att säkert logga in på fler än 300 tjänster online och över 5 000 ställen fysiskt – som i dagsläget kommit upp i över en halv miljon användare och som är godkänd av EU.”

2022 års säkerhetspris delades ut i samarbete med Orange Cyberdefense.