STHLM · 22 mars 2022

Sustainability in Tech Award – Årets hållbarhetspris

Techbranschens hjältar. Genom sitt agerande bidrar de till en positiv hållbar utveckling för medarbetare, organisationen, branschen, näringslivet och samhället i stort.

Årets hållbarhetspris delas ut till den organisation eller det företag inom techbranschen som genom sitt agerande bidragit till en positiv hållbar utveckling.

Priset kan belöna:

  • En organisation eller ett techföretag som med en produkt, tjänst, affärsmodell eller genom sin användning av hållbara och miljömässiga arbetsmetoder i sina inköps- och tillverkningsprocesser påtagligt bidrar till en hållbar utveckling i näringslivet eller samhället i stort.
  • En organisation eller ett techföretag som med sina lösningar, initiativ, projekt, samarbeten etc tydligt bidrar till att främja målen i Agenda 2030.

Juryns bedömning utgår från:

  • Arbetet och/eller insatsernas effekt och vilka mål som uppnåtts.
  • De globala målen i Agenda 2030 där minst ett av målen ska ha främjats genom arbetet/insatser.
  • Potentialen för bredare tillämpning och möjligheterna till skalbarhet.

Nominera till årets hållbarhetspris senast den 7 januari.