Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

De kan vinna Årets hållbarhetspris

CIOCO2

Techbranschen står för en förvånande stor del av energiförbrukningen i samhället och ökar därmed världens koldioxidutsläpp, samtidigt som vi vet att digitalisering har möjlighet att bidra positivt till många av våra samhällsutmaningar och påverka vårt klimat i rätt riktning. CIOCO2 är ett initiativ med syfte att sprida kunskap och medvetenhet om vilken påverkan som digitalisering och it har på vårt klimat och att skapa verktyg för it-organisationer att kunna agera mer hållbart. Fokus ligger på att medvetandegöra och kunskapsdela kring hur man kan ta ansvar för att bygga hållbar it i organisationer, i allt från hårdvaruhantering till kulturfrågor. I initiativet deltar idag ett stort antal cio:er inom både privat och offentlig verksamhet.

CIOCO2 erbjuder både ett nätverk för cio:er och beslutsfattare inom it samt kunskapsdelning genom konferenser, en toolbox för att börja förändringen i sin egen verksamhet, assessment och utbildningar.

Einride

Einride har skapat ett nytt transportsystem där de genom elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar effektivare fraktmobilitet och transport samtidigt som man minskar utsläppen från tunga transporter. Genom ett ekosystem av elektriska och autonoma lastbilar, laddinfrastruktur och en digital fraktmobilitetsplattform, gör Einride det möjligt för företag att gå över till hållbara och optimerade transporter.

Deras digitala plattform skräddarsyr planering och koordinering av tunga transporter på samma gång som den tillhandahåller rapporter och praktiska insikter om utsläpp, energianvändning och prestanda i realtid. Utöver minskade utsläpp bidrar de även till att förorenande partiklar och bullernivåer reduceras, då Einrides fordonsflotta är elektrisk.

Hack for Earth Foundation

Hack for Earth foundation är en non-profit stiftelse som genom globala innovationstävlingar (hackathons) skapat en global rörelse och forum för unga change makers över hela världen att skapa innovativa tekniska lösningar för att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Stiftelsens arbete är ett kraftfullt sätt att få unga över hela världen att bidra till en hållbarare värld och bidrar med konkreta lösningar på våra mest akuta hållbarhetsproblem.

Northe

Northe är en techstartup med visionen att förenkla övergången från fossilbränsledrivna fordon till eldrivna, för både slutanvändare och företag. Northe har utvecklat en plattform som genom olika lösningar underlättar och automatiserar hanteringen av laddningsbehov för konsumenter och företag med eldrivna fordon.

Genom att bland annat möjliggöra laddning och betalning hos olika operatörer visar Northe ett viktigt exempel på hur infrastrukturen kring elektrifieringen och samhällets energieffektivisering påverkar alla. Om samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt måste vi underlätta allt gällande elektrifieringen.

Whywaste

Whywaste har utvecklat en portfölj av digitala lösningar som hjälper matvarubutiker att hantera, minimera samt förebygga matsvinn. I portföljen ingår bland annat lösningar för datumkontroll för packade färskvaror och delikatessdiskar, dynamisk prissättning av kort-datum-varor, förenkling av donation till välgörenhet, samt ett beslutsstödssystem för att följa upp butikens svinnarbete.

Whywaste lösningar används i dag av ledande handlare på 18 marknader. Hållbarhet och ekonomi på en och samma gång.

Örebrobostäder
Örebrobostäder har, delvis med hjälp av AI och datadrivna beslut, sparat 52 procent i elförbrukning och 21,7 procent i värmeförbrukning jämfört med 2005. Med hjälp av AI styrs el- och värmeförbrukningen, med följd av en ökad komfort då innetemperaturen hålls på en jämnare nivå. I dagsläget har Örebrobostäder 100 uppkopplade fastigheter (omkring 10 000 lägenheter), vilket motsvarar drygt 45 procent av deras lägenhetsbestånd. Deras vision är att samtliga av deras fastigheter ska vara smarta.

AI har varit ett verktyg och bidragande till energieffektiviseringar och kommer att ha en allt större betydelse i kommande effektiviseringar av energi. Med hjälp av AI minskar klimatutsläpp och energikostnaden samtidigt som hyresgästernas komfort ökar tack vare en jämnare temperatur inomhus. Tack vare den kraftiga minskningen av el- och värmeförbrukning sparar Örebrobostäder (lågt räknat) cirka 86 miljoner om året och kan därmed även hålla ner hyrorna. Fastighetsvärdet har under samma period ökat med 1,7 miljarder.

Boka din biljett idag

Säkra din plats nu.

Årets hållbarhetspris – Sustainability in Tech Award

Techbranschens hjältar. Genom sitt agerande bidrar de till en positiv hållbar utveckling för medarbetare, organisationen, branschen, näringslivet och samhället i stort.

Årets hållbarhetspris delas ut till den organisation eller det företag inom techbranschen som genom sitt agerande bidragit till en positiv hållbar utveckling.

Priset kan belöna:

  • En organisation eller ett techföretag som med en produkt, tjänst, affärsmodell eller genom sin användning av hållbara och miljömässiga arbetsmetoder i sina inköps- och tillverkningsprocesser påtagligt bidrar till en hållbar utveckling i näringslivet eller samhället i stort.
  • En organisation eller ett techföretag som med sina lösningar, initiativ, projekt, samarbeten etc tydligt bidrar till att främja målen i Agenda 2030.

Juryns bedömning utgår från:

  • Arbetet och/eller insatsernas effekt och vilka mål som uppnåtts.
  • De globala målen i Agenda 2030 där minst ett av målen ska ha främjats genom arbetet/insatser.
  • Potentialen för bredare tillämpning och möjligheterna till skalbarhet.

Vem vann förra året?

2022 års hållbarhetspris gick till Skogsstyrelsen – AI för att undvika kostsamma skador på skog.

Juryns motivering: ”Hållbarhet och digitalisering går hand i hand – och tech är en viktig möjliggörare. Det blir allt tydligare för alla som bryr sig om vår framtid. Vinnaren av Årets hållbarhetspris är ett föredöme, som tillsammans med branschen tagit ett viktigt techsprång för att främja hållbar utveckling och biologisk mångfald. Med hjälp av spjutspetsteknik som AI och drönare har man skapat en innovativ men enkel lösning på ett konkret och kostsamt problem. Resultatet är hållbart, både vad gäller ekonomi och ekologi. Dessutom har lösningen potential att hjälpa andra organisationer bekämpa liknande problem. Vinnaren bidrar inte bara till en positiv, hållbar miljö – utan inspirerar också andra att våga ta steget och dra nytta av AI och tech.”