Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Årets kompetenspris – Tech Skills and Talent Award

De attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och bidrar till att stärka hela techsektorns tillgång till rätt kompetens. Företagen och organisationerna som ser vikten av att attrahera rätt människor till en sektor under explosiv frammarsch.

Årets kompetenspris belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

Priset kan belöna:

  •  Arbete inriktat på lösningar och insatser för att öka branschens och tech-yrkenas attraktivitet.
  • Arbete inriktat på att främja kompetensutveckling och livslångt lärande inom tech hos en stor del av arbetskraften.
  • Arbete inriktat på att attrahera och behålla underrepresenterande grupper i tech-branschen.

Juryns bedömning utgår från:

  • Arbetets/insatsernas effekt och vilka mål som uppnåtts.
  • Arbetets/insatsernas långsiktighet och på vilket sätt de kan inspirera fler nu och i framtiden.

Tidigare vinnare

2023 års kompetenspris gick till Space – Space Academy.

Juryns motivering: ”Space Academy har med sitt tydliga fokus på att göra kunskap tillgänglig för ungdomar och möta framtidens kompetensbehov inom tech och digital utveckling skapat en unik plats för den digitala generationen. Genom sitt visionära och inkluderande synsätt på utbildning och kultur utbildar man ungdomar i framtidens kompetens samtidigt som man lyfter fram viktiga förebilder. Med imponerande engagemang och fina resultat har man under 2022 utbildat över 1600 ungdomar där 55% varit tjejer, dessutom med en fantastisk elevnöjdhet. Genom att göra digital kompetens och lärande tillgängligt för alla oavsett bakgrund har Space skapat en hållbar, inkluderande och utvecklande techhub där framtida tech stjärnor kan utvecklas och blomstra.”

2023 års kompetenspris delades ut i samarbete med Experis.

2022 års kompetenspris gick till Tjejer kodar – Technigo digital programmeringsutbildning.

Juryns motivering: ”Vinnaren av årets kompetenspris har gjort stora insatser för kompetensutveckling och jämställdhet i Sverige. Genom sitt visionära och innovativa synsätt på utbildning har man nått ut till en bred målgrupp med både män och kvinnor med kurser i programmering – i synnerhet unga kvinnor i början av sin karriär och kvinnor mitt i yrkeslivet som vill skola om sig eller fördjupa sina kunskaper inom tech. Med imponerande engagemang och målmedvetenhet har man framgångsrikt kompetensstärkt tusentals personer och därmed bidragit till målet att öka intresset för techbranschen och framtida kompetensförsörjning i breda målgrupper.”

2022 års kompetenspris delades ut i samarbete med Experis.