STHLM · 22 mars 2022

Årets kompetenspris – Tech Skills and Talent Award

De attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och bidrar till att stärka hela techsektorns tillgång till rätt kompetens. Företagen och organisationerna som ser vikten av att attrahera rätt människor till en sektor under explosiv frammarsch.

Årets kompetenspris belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

Priset kan belöna:

  •  Arbete inriktat på lösningar och insatser för att öka branschens och tech-yrkenas attraktivitet.
  • Arbete inriktat på att främja kompetensutveckling och livslångt lärande inom tech hos en stor del av arbetskraften.
  • Arbete inriktat på att attrahera och behålla underrepresenterande grupper i tech-branschen.

Juryns bedömning utgår från:

  • Arbetets/insatsernas effekt och vilka mål som uppnåtts.
  • Arbetets/insatsernas långsiktighet och på vilket sätt de kan inspirera fler nu och i framtiden.

Nominera till Årets kompetenspris senast den 7 januari.

Årets kompetenspris sponsras av Experis.

Experis är världsledande inom IT-kompetens, projektlösningar och managed services. I takt med att behovet av IT-kompetens ökar, bistår vi våra kunder att utveckla sin IT-infrastruktur, applikationer, molntjänster och cybersäkerhet. Genom Experis Academy utbildar vi människor både i relevanta tekniska färdigheter och övriga avgörande ”mjuka” förmågor. Vi får såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas. Experis finns över hela Sverige och är tillsammans med Manpower, Jefferson Wells och Talent Solutions en del av ManpowerGroup-koncernen.

www.experis.se