Sergel Hub · STHLM · 22 mars 2023

Ulrika Lindstrand: ”Det är viktigt att lyfta branschen för att inspirera fler till att välja tech”

Nyligen presenterades juryn som ska utse vinnarna i Tech Awards Sweden. En ny branschtävling och ett event som ska belöna, hylla och sprida kännedom om goda initiativ och arbete som visar på nyttan och möjligheterna med tech. I juryn ingår Magdalena Aspengren, hållbarhets- och kvalitetschef på Telenor Sverige. I juryn ingår Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Ta del av hennes tankar om juryarbetet och utmärkelsen Årets kompetenspris.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges ingenjörer, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

Hur känner du inför juryuppdraget i Tech Awards Sweden?
– Jag är väldigt glad för att jag har fått förtroendet att sitta i juryn och ser fram emot att få ta del av nomineringarna!

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?
– Techbranschen är en stor och viktig sektor för att Sverige skall vara starkt och konkurrenskraftigt, en förutsättning för att många andra branscher skall fungera.

Hur ser du på kompetensbristen inom tech?
– Det är viktigt att som företag ligga steget före och analysera vilka kompetensbehov man kommer att ha på lite längre sikt, så att man i tid kan vidareutveckla de medarbetare man har, men också planera för vilka kompetenser man behöver få in i form av nya medarbetare. Det är givetvis också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och lyfta fram branschen, inte minst för att inspirera fler unga att välja den banan under och efter sina studier.

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges ingenjörer, är en av jurymedlemmarna i Tech Awards Sweden.

Årets kompetenspris belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela techsektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetensutveckling och livslångt lärande.

Vinnarna i Tech Awards Sweden presenteras den 22 mars under ett hybridevent som sänds från Sergel Hub i Stockholm. Utöver Årets kompetenspris ingår Årets techföretag, Årets mest värdefulla användning av tech, Årets hållbarhetspris och Årets säkerhetspris